İGDESO

Dünya’da hızla büyüyen ve gelişen Güzellik Sektörü Ülkemizde’de büyük ilgi görmüştür. Ardı ardına açılan Güzellik Salonları ve bu salonlara
hizmet veren ürün ve cihaz firmaları sektörümüzde çığ gibi büyümüştür.

Bu hızlı büyüme sırasında hem güzellik uzmanlarının hemde güzellik salonu işletmecilerinin yasal sıkıntılar nedeniyle mağdur olması ve bu
mağduriyetlerin çözüm aşamasında yetkili bir merciinin olmaması üzerine 2005 yılında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri
Esnaf Sanatkarlar Odası halen başkanlığını yürüten sayın Ayşe AYDIN tarafından büyük emeklerle kurulmuştur.

Ayşe Aydın
İGDESO

ÜYELERİMİZ

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle Esnaf ve Sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar
Güzellik Uzmanları
0%
Güzellik Salonları
0%
Dövme Salonları
0%
Diğer
0%

İGDESO
Tanıtım Videosu

0+

Güzellik Uzmanı

0+

Güzellik Salonu

0+

Dövmeci

Bize Ulaşın

İstanbul Güzellik Uzmanları Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler
Esnaf Sanatkarlar Odası