Neden Üye Olmalıyım

İGDESO

Neden Üye Olmalıyım

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle Esnaf ve Sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.

5362 Sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Odasına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.