Üyeliğin Son Bulması

İGDESO

ÜYELİĞİN SON BULMASI

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir.

Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.