Üyelik Şartları

İGDESO

Üyelik Şartları

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye‘de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.