HAKKIMIZDA

İGDESO

İstanbul Güzellik Uzmanları
Güzellik Salonu İşletmecileri,
Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler
Esnaf Sanatkarlar Odası

Dünya’da hızla büyüyen ve gelişen Güzellik Sektörü Ülkemizde’de büyük ilgi görmüştür. Ardı ardına açılan Güzellik Salonları ve bu salonlara
hizmet veren ürün ve cihaz firmaları sektörümüzde çığ gibi büyümüştür.

Bu hızlı büyüme sırasında hem güzellik uzmanlarının hemde güzellik salonu işletmecilerinin yasal sıkıntılar nedeniyle mağdur olması ve bu
mağduriyetlerin çözüm aşamasında yetkili bir merciinin olmaması üzerine 2005 yılında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri
Esnaf Sanatkarlar Odası halen başkanlığını yürüten sayın Ayşe AYDIN tarafından büyük emeklerle kurulmuştur.

Odamızın kuruluş aşamasından sonra meslek ve meslektaşlarımızın sorunlarını masaya yatırarak bugüne kadar mesleğimizin yaşadığı birçok
sıkıntıyı dile getirerek bağlı bulunduğumuz bakanlıklar’da gerekli tüm yasal düzenlemelerin Avrupa ve Dünya’daki Güzellik Uzmanlığı Meslek
standartlarını göz önüne alarak odamız tarafından görevlendirilen ilgili bakanlık komisyonlarında mesleklerinde kendilerini kanıtlamış bilgi ve
donanıma sahip güzellik Uzmanları tarafından uzun yıllar sonunda Meslek Standartları oluşturulmuştur.

Hedefimiz herzaman Güzellik Uzmanlarına ve Güzellik Salonu işletmecilerine ve aramıza yeni katılan Kalcı Makyaj ve Dövmeci esnafına yaptığımız
hizmet içi eğitimlerimizle üyelerimizi bilgilendirerek verimli, sistemli ve çağımıza uygun kulvarlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye’de ve dünyada kurulmuş tek Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası olarak Ülkemizde’ki diğer illerde hizmet veren
Güzellik Uzmanlarına bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile yapılan işbirliğiyle başkanımız Ayşe AYDIN ve odamızın yönetim kurulu üyeleriyle
bilgilerini ve Güzellik Uzmanlarının yasal sorumluluklarını hizmet içi eğitimlerle’de İstanbul dışındaki Güzellik Uzmanlarına aktarmaktadırlar.

0+

Güzellik Uzmanı

0+

Güzellik Salonu

0+

Kalıcı Makyaz ve Dövmeci